top of page

ฉีดฟิลเลอร์ อันตรายไหม? แบบไหนถึงปลอดภัย

อัปเดตเมื่อ 2 เม.ย. 2565ฉีดฟิลเลอร์ อันตรายไหม? แบบไหนถึงปลอดภัย


สาวๆหลายคนมักมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับฟิลเลอร์ เพราะนอกจากคุณประโยชน์ฟิลเลอร์ด้วยตัวของมันเอง ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด เป็นการผลิตเพื่อการเลียนแบบสารตามธรรมชาติของร่างกาย


แต่ควรทราบด้วยว่า ฟิลเลอร์ชนิดเดียวที่ปลอดภัยที่สุดและผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.

คือ ไฮยาลูรอนิค แอซิด (Hyaluronic Acid หรือ HA) นิยมใช้ในวงการแพทย์และด้านความงามในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เป็นฟิลเลอร์ที่สามารถสลายได้ ไม่มีสารตกค้าง ฉีดเติมใหม่ได้ หากฟิลเลอร์สลาย โดยไม่เป็นอันตราย โดยร่างกายจะทำการดูดซึมไปโดยธรรมชาติ


สาวๆ ส่วนใหญ่ยังเข้าใจเรื่องฟิลเลอร์กันแบบเบื้องต้นเท่านั้น อาจรู้เพียงแค่ฟิลเลอร์คือสารเติมเต็ม บางคนก็คิดว่าฉีดฟิลเลอร์ฉีดที่ไหนก็ได้ และไปฉีดกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น หมอกระเป๋าทั้งหลาย หรือบุคลากรอื่นที่เคยทำงานร่วมกับแพทย์ก็ได้ เพราะราคาถูกกว่า ทำให้เกิดปัญหา มีผลข้างเคียงตามมาภ