เกี่ยวกับ เอ ดับเบิ้ลยู ซี เวลเนส คลินิก

ศูนย์การแพทย์ชะลอวัยแบบองค์รวม

    คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีแนวคิดมาจาก Be Your Best Version เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ส่งเสริมการรักษาสุขภาพและความงามจากภายในสู่ภายนอกโดยมีบริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพครบวงจร แก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดและถูกใจคนไข้มากที่สุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกันที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี คอยให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้รายบุคคลเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและความงามในที่เดียว

4620693218543151159.5a652ccabc0d4bde817f

"เราพร้อมที่จะมอบความอ่อนเยาว์ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลให้แก่คุณ"

    • บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล
    • โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมไปถึงการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม
    • บริการให้วิตามินและสารอาหารทางหลอดเลือด
    • การปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ไฮฟู่ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่อีกมากมาย
    • โปรแกรมรักษาสิว ฝ้า กระ ลดรอยหมองคล้ำ
    • โปรแกรมการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผิวทั่วร่างกาย
    • โปรแกรมสลายไขมัน
    • การนวดน้ำมันเพื่อการผ่อนคลายและปรับสมดุลของร่างกาย
    • การขัดผิวเพื่อขับสารพิษทางผิวหนัง
    • การนวดเพื่อกระตุ้นและระบายน้ำเหลือง
    • การแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวเพื่อความผ่อนคลายและขจัดสารพิษ

ในทุกเคสการรักษา ทีมแพทย์เน้นการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ตรงจุด ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนการรักษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้มาเป็นอันดับแรก และติดตามเคสด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลลัพธ์ของการรักษาดีที่สุด สร้างความประทับใจสูงสุดแก่คนไข้

เพราะคนไข้ทุกคนคือคนสำคัญ ทีมแพทย์จึงหมั่นศึกษาหาข้อมูล อัพเดทความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบการบริการและการรักษาที่ดีที่สุดแก่คนไข้ ให้คนไข้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและปลอดภัย

พวกเราได้ก่อตั้งคลินิกแห่งนี้ตามหลักปรัชญาการบริการของเรา อันได้แก่

1.  การใ้ห้บริการตามความถูกต้อง ธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ (Authenticity)

2.   การมุ่งเน้นรักษาและให้คำแนะนำเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของลูกค้า (Wellbeing)

3.   การมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการบริการด้วยความเอาใจใส่ดูแลลูกค้า (Caring)

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

4620693218543151159.571803d8bc0c4ee7a9a7

พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์ (หมอซี)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกัน

ใบอนุญาตเลขที่ 35814

"การรักษาแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยต่างจากการรักษาแผนปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการรักษาแบบองค์รวมที่มองว่าร่างกายของคนเรานั้นจะสุขภาพดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย การรักษาแบบนี้จึงส่งผลดีต่อผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแต่ต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแต่ละช่วงวัย โดยหมอจะเริ่มจากดูผลการตรวจสุขภาพร่างกายของคนไข้ เพื่อหาสาเหตุและวางแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม ทำให้ผู้ที่มาปรึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน"

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (first class honour), Prince of Songkla University, Thailand

  • Board Certified in American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA

  • Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Thailand

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

4620693218543151159.231808cb15f64914b988

พญ. อภิริญา วิสุทธิรัตน์ (หมอญา)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม

ใบอนุญาตเลขที่ 35900

"เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตนเอง คือ สวยอย่างมีเอกลักษณ์ ในสไตล์ของเราเอง ไม่อิงกระแสแฟชั่นเพียงอย่างเดียว    แต่การดูแลจากภายนอกเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอและยั่งยืน จึงนำความคิดนี้มาจับมือร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์ป้องกัน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังและความงาม เพื่อมอบการดูแลสุขภาพจากภายในควบคู่ไปกับการทำทรีตเม้นต์เพื่อความงาม นอกจากที่จะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยลดความถี่และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำทรีตเม้นต์ได้เพราะสุขภาพดีขึ้นจากภายในด้วย"

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (Second Class Honors), Prince of Songkla University, Thailand

  • The Diploma in Dermatology and Dermatosurgery, Institute of Dermatology, Thailand

  • Certificate of Training in Medical Mycology, Institute of Dermatology, Thailand

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

4620693218543151159_edited.jpg

พญ. อภิญญา โพธิพันธุ์ (หมอนิ้ง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงาม

ใบอนุญาตเลขที่ 36679

"สำหรับหมอนิ้ง ถนัดทั้งสายศัลยกรรมเพื่อความงาม และการรักษาดูแลโรคเกี่ยวกับผิวหนัง แต่ชอบเน้นการรักษาดูแลโรคเกี่ยวกับผิวหนังนั้น เป็นเพราะว่าหมอนิ้งมีความเชื่อว่า ผิวหนังก็เป็นสิ่งสำคัญของร่างกายและสามารถเป็นตัวบ่งชี้ของอาการโรคอื่น ๆ และโรคที่เกิดขึ้นที่ผิวหนัง เล็บ หรือผม ทำให้เสียความมั่นใจและเสียสุขภาพได้ จึงมาเน้นด้านนี้เป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งการรักษาในด้านศัลยกรรมความงามเนื่องจากว่าประเภทการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ และอาการของโรคเป็นหลัก สำหรับหมอนิ้งแล้ว การมีสุขภาพผิวที่ดีจะทำให้เรามีสุขภาพจิตดี ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นได้"

การศึกษา

  • Doctor of Medicine, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand

  • Diploma in Clinical Dermatology and Dematosurgery, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

  • Master of Science in Clinical Dermatology, St John’s Institute of Dermatology, King’s College London, United Kingdom

บรรยากาศภายในคลินิก

ศูนย์การแพทย์ชะลอวัยแบบองค์รวม

คลินิกภายในสะอาด โปร่ง สบายตา
การตกแต่งด้วยโทนสีอ่อนให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย
(เดินทางสะดวก ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา)