top of page

ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ (ปัญหาที่ฟิลเลอร์ช่วยได้)

อัปเดตเมื่อ 2 เม.ย. 2565ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ (ปัญหาที่ฟิลเลอร์ช่วยได้)


หากพูดถึงฟิลเลอร์แล้ว ในอดีต ช่วง 5 ปีก่อน "การฉีดฟิลเลอร์บนใบหน้า" ถูกใช้เติมเต็มเพื่อคืนความอ่อนเยา