top of page

บริการกำจัดขน

โดยทั่วไปเทคโนโลยีในการกำจัดขนทุกอันต้องทำต่อเนื่อง เว้นระยะตามรอบการขึ้นของขนทุก 3-4 สัปดาห์ ซึ่งเห็นผลชัดเจนตั้งแต่การทำครั้งแรก ประมาณ 2 สัปดาห์ขนเริ่มหลุด ขนที่ขึ้นใหม่จะเป็นขนที่อ่อนลง ปริมาณเส้นขนจะขึ้นน้อยลงและขึ้นช้าลง เพราะขนบางส่วนที่ถูกทำลายรากขนไปแล้วขนก็จะไม่ขึ้นแล้วค่ะ การกำจัดขนจนหมดขึ้นอยู่กับปริมาณและลักษณะขนของแต่ละบุคคล บางคน 5-6 ครั้งขนก็หมด แต่บางคน 10-12 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้เพิ่มเติมคือคุณภาพผิวที่เรียบเรียนขึ้น รูขุมขนกระชับ และผิวขาวกระจ่างใสขึ้น

DEMO BOX 02.jpg
ดูแลตัวเอง_ก่อน_หลังทำเลเซอร์กำจัดขน.jpg

โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน

กำจัดขน_ขาวใส_แก้ราคา_XS.jpg
กำจัดขน_ขาวใส_แก้ราคา_S.jpg
กำจัดขน_ขาวใส_แก้ราคา_M.jpg
กำจัดขน_ขาวใส_แก้ราคา_L.jpg
กำจัดขน_ขาวใส_แก้ราคา_XL.jpg
กำจัดขน_ขาวใส_แก้ราคา_XXL.jpg
แอดไลน์.png
bottom of page