top of page

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เพื่อควบคุมน้ำหนัก

shutterstock_525472375 copy.jpg

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาน้ำหนักและสัดส่วนเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กวนใจใครต่อใครหลายคน คุณเป็นคนหนึ่งที่พยายามลดน้ำหนักแต่พบว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่

  • การลดน้ำหนักของคุณไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ยั่งยืน

  • ไม่ทราบว่าอาหารประเภทใดที่เหมาะกับตนเอง

  • ไม่ทราบว่าการออกกำลังกายประเภทใดที่เหมาะกับตนเอง

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อลดน้ำหนัก   เป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการกับปัญหาน้ำหนักและสัดส่วน โดยโปรแกรมนี้จะเจาะลึกหาต้นตอที่ทำให้น้ำหนักและสัดส่วนลดลงได้ยากและไม่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น  การตรวจเช็คระดับฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายและปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อน้ำหนักได้ นอกจากการตรวจเจาะลึกถึงสาเหตุของน้ำหนักส่วนเกินแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถช่วยให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายเพื่อให้การลดน้ำหนักเป็นไปอย่างยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

การเตรียมตัว: กรุณางดน้ำงดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ในคนไข้เพศหญิงควร เจาะเลือดในวันที่ 21 หลังจากการมีประจำเดือนวันแรก

 แพ็คเกจ Fundamental

26 รายการประกอบด้วย ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับอินซูลิน ระดับคลอเรสเตอรอล ไขมัน LDL ไขมันไตกลีเซอไรด์ ไขมัน HDL ระดับวิตามินดี ค่าการอักเสบของร่างกาย กรดยูริก ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ค่าน้ำตาลสะสม และ ค่าเอนไซม์จีซิกพีดี

 แพ็คเกจ Ultimate

27 รายการประกอบด้วย ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับอินซูลิน ระดับคลอเรสเตอรอล ไขมัน LDL ไขมันไตกลีเซอไรด์ ไขมัน HDL ระดับวิตามินดี ค่าการอักเสบของร่างกาย กรดยูริก ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ค่าน้ำตาลสะสม ค่าเอนไซม์จีซิกพีดี และ สารอินทรีย์ในปัสสาวะ

หมายเหตุ สำหรับแพ็คเกจ Ultimate จะมีการตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะที่สามารถใช้เพื่อประเมินระดับวิตามินต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย ระดับสารพิษในร่างกายไปจนถึงสมดุลลำไส้ ซึ่งต่างส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมน โดยผลการตรวจสุขภาพนี้จะสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางการ ปรับสมดุลฮอร์โมนได้ อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   สำหรับการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ กรุณางดน้ำ งดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

shutterstock_540478930 copy.jpg

โปรแกรมตรวจสุขภาพอื่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น

ตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นด้วยเครื่อง Oligoscan เป็นการตรวจเพื่อ ประเมินระดับแร่ธาตุ และปริมาณโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย   อันอาจเป็นผลให้เกิดอาการเพลีย เหนื่อยง่าย ลดน้ำหนักยาก มีฮอร์โมนผิดปกติ มีอาการแขนขาชา คลื่นไส้ ปวดท้องหรืออาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

bottom of page