top of page

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อ

ลดความเครียดและเพิ่มพลังงานร่างกายและสมอง

shutterstock_1882293601 copy.jpg

คุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการเหล่านี้หรือไม่

  • รู้สึกเหนื่อยง่ายตลอดเวลาและรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่าไม่ว่าจะพักผ่อนมากแค่ไหน

  • รู้สึกว่าตนเองมีความเครียดสะสมและไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ดี

  • มีปัญหาด้านการนอนหลับอย่างหาสาเหตุไม่ได้  

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อลดความเครียดและความอ่อนล้า   เป็นโปรแกรมที่จะเจาะลึกถึงต้นตอของสาเหตุที่ทำให้คุณมีความเครียดสะสมและรู้สึกอ่อนเพลียง่าย โดยโปรแกรมนี้จะดูฮอร์โมนต่างๆที่ส่งผลต่อความเครียดและอาการอ่อนล้า อาทิฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต และ ดูค่าต่างๆของร่างกายที่สามารถส่งผลต่อฮอร์โมนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น ระดับวิตามินดี ค่าการอักเสบ ค่าตับ ค่าไต และ ระดับน้ำตาลสะสม

การเตรียมตัว: กรุณางดน้ำงดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

 

 แพ็คเกจ Fundamental

14 รายการ ประกอบด้วย ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับวิตามินดี ค่าการอักเสบ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ระดับน้ำตาลสะสม และ ค่าเอนไซม์จีซิกพีดี

 แพ็คเกจ Ultimate

15 รายการ ประกอบด้วย ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับวิตามินดี ค่าการอักเสบ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ระดับน้ำตาลสะสม ค่าเอนไซม์จีซิกพีดี และ สารอินทรีย์ในปัสสาวะ

หมายเหตุ สำหรับแพ็คเกจ Ultimate จะมีการตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะที่สามารถใช้เพื่อประเมินระดับวิตามินต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย ระดับสารพิษในร่างกายไปจนถึงสมดุลลำไส้ ซึ่งต่างส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมน โดยผลการตรวจสุขภาพนี้จะสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางการ ปรับสมดุลฮอร์โมนได้ อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   สำหรับการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ กรุณางดน้ำ งดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

shutterstock_540478930 copy.jpg

โปรแกรมตรวจสุขภาพอื่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น

ตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นด้วยเครื่อง Oligoscan เป็นการตรวจเพื่อ ประเมินระดับแร่ธาตุ และปริมาณโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย   อันอาจเป็นผลให้เกิดอาการเพลีย เหนื่อยง่าย ลดน้ำหนักยาก มีฮอร์โมนผิดปกติ มีอาการแขนขาชา คลื่นไส้ ปวดท้องหรืออาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

bottom of page