top of page

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น

shutterstock_540478930 copy.jpg

คุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการเหล่านี้หรือไม่

  • อ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย

  • ลดน้ำหนักยาก

  • มีอาการฮอร์โมนผิดปกติ

  • มีอาการแขนขาชาแบบไม่ทราบสาเหตุ

  • มักรู้สึกคลื่นไส้ปวดท้องหรืออาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

  • มีอาการโลหิตจาง

 

อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าคุณกำลังมีโลหะหนักตกค้างในร่างกายอยู่ ในการใช้ชีวิตประจำวันคนเรา สามารถสัมผัสกับโลหะหนักได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำที่อาจมีโลหะหนักปนเปื้อน การทำงานหรือพัก อาศัยใกล้โรงงาน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การรับประทานผักและผลไม้ที่อาจ มีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปนเปื้อน อาทิ ยาทาเล็บ หรือ น้ำยาย้อมสีผม

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นด้วยเครื่อง Oligoscan (โอลิโกสแกน) เป็นการตรวจเพื่อประเมิน แร่ธาตุและโลหะหนัก ในร่างกาย โดยการใช้เครื่องสแกนลงบน 5 จุดบนฝ่ามือ การตรวจด้วยเครื่อง Oligoscan มีข้อดีคือผู้เข้ารับบริการจะสามารถตรวจ และทราบผลการตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ ผลการตรวจเป็นระยะเวลานานอีกทั้งการ ตรวจ Oligoscan ยังเหมาะสำหรับผู้ ที่ไม่ต้องการเจาะเลือดอีกด้วย


โปรแกรมการตรวจที่ในแพ็คเกจ: Oligoscan

การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับการรักษาไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพอื่น

shutterstock_540478930 copy.jpg

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น

ตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นด้วยเครื่อง Oligoscan เป็นการตรวจเพื่อ ประเมินระดับแร่ธาตุ และปริมาณโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย   อันอาจเป็นผลให้เกิดอาการเพลีย เหนื่อยง่าย ลดน้ำหนักยาก มีฮอร์โมนผิดปกติ มีอาการแขนขาชา คลื่นไส้ ปวดท้องหรืออาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

bottom of page