top of page

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ AWC Wellness Clinic แนะวิธีรับมือกับความเครียดภัยเงียบยุคโควิด

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2565แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ AWC Wellness Clinic แนะวิธีรับมือกับความเครียดภัยเงียบยุคโควิด


ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนของ การกลายพันธุ์ การเข้าถึงวัคซีนที่คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ ความไม่เพียงพอในจำนวนเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รายได้ที่ลดน้อยลง การพบปะผู้คนที่น้อยลง และ วิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้นหากแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจได้อีกด้วย