top of page

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ AWC Wellness Clinic แนะหลัก 8 อ. เสริมภูมิต้านทานโรค

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2565

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยนั้นกำลังเข้าสู่ภาวะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบ กับการเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนั้นอาจใช้เวลานานกว่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ในช่วงแรก พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัฒน์ หรือคุณหมอซี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพประจำคลินิกดูแลสุขภาพ


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ AWC Wellness Clinic แนะหลัก 8 อ. เสริมภูมิต้านทานโรค


AWC Wellness Clinic ได้ให้คำแนะนำว่า

ในสถาการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้ เราจำเป็นจะต้องพร้อมรับมือกับโรคร้ายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมให้กับ ร่างกายด้วยการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งภูมิต้านทานของร่างกายคนเราเปรียบเสมือนปราการ ด่านแรกที่สามารถช่วยปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกไม่ว่าจะ เป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือสารพิษต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ การเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายมีอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งคุณหมอซี ได้แนะนำ “หลัก 8 อ.” ที่ตัวคุณหมอเองปฏิบัติเป็นประจำ ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแล้ว หลัก 8 อ. นี้ยัง สามารถช่วยลดความรุนแรงและภาวะการแทรกซ้อนของการติดเชื้อได้อีกด้วย