top of page

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง

shutterstock_1096855883 copy.jpg

 แพ็คเกจ Fundamental

22 รายการประกอบด้วย ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต โกรทฮอร์โมน ค่าการอักเสบในร่างกาย กรดยูริก ระดับวิตามินดี ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานงานของตับ การทำงานของไต ระดับน้ำตาลสะสม ระดับอินซูลิน และ ค่าเอนไซม์จีซิกพีดี

 แพ็คเกจ Ultimate

23 รายการประกอบด้วย ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต โกรทฮอร์โมน ค่าการอักเสบในร่างกาย กรดยูริก ระดับวิตามินดี ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานงานของตับ การทำงานของไต ระดับน้ำตาลสะสม ระดับอินซูลิน ค่าเอนไซม์จีซิกพีดี และ สารอินทรีย์ในปัสสาวะ

หมายเหตุ สำหรับแพ็คเกจ Ultimate จะมีการตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะที่สามารถใช้เพื่อประเมินระดับวิตามินต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย ระดับสารพิษในร่างกายไปจนถึงสมดุลลำไส้ ซึ่งต่างส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมน โดยผลการตรวจสุขภาพนี้จะสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางการ ปรับสมดุลฮอร์โมนได้ อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   สำหรับการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ กรุณางดน้ำ งดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

ฮอร์โมนทำหน้าที่หลากหลายในร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการนอนหลับ ช่วยในการมีบุตร ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยให้การเผาผลาญเป็นไปอย่างปกติ และช่วยในเรื่องอารมณ์และการจัดการกับความเครียด เมื่อฮอร์โมนขาดสมดุลย่อม ส่งผลกระทบได้ในหลายระบบของร่างกาย โดยในกลุ่มผู้หญิงวัยมีประจำเดือนอาการที่มักพบเมื่อฮอร์โมนขาดสมดุลคือ

 • ประจำเดือนมาอย่างไม่สม่ำเสมอหรือประจำเดือนมามากเกินไปหรือน้อยเกินไป

 • ปวดท้องขณะที่มีประจำเดือนมาก

 • มีอาการ PMS ก่อนการมีประจำเดือน

 • มีสิวเรื้อรังที่ไม่สามารถอธิบายได้

 • ลดน้ำหนักได้ยาก

 • มีความเครียด

 • มีอาการท้องอืด ท้องผูก หรือท้องเสีย ระหว่างมีประจำเดือน

 

อาการขาดสมดุลของฮอร์โมนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบแต่ผู้หญิงวัยมีประจำเดือนเท่านั้น แต่ยังสามารถพบได้มากในกลุ่มของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ซึ่งก็มีอาการไม่พึงประสงค์จากการฮอร์โมนที่ไม่สมดุลได้เช่นกัน โดยอาการที่มักพบได้คือ

 • อาการร้อนวูบวาบตามเนื้อตัว

 • เหงื่อออกตอนกลางคืน

 • นอนไม่หลับ

 • การมีอารมณ์เหวี่ยงวีน

 • มีอาการวิตกกังวล

 • มีความต้องการทางเพศน้อยลง

 

โปรแกรมการตรวจฮอร์โมนนี้จะช่วยคืนความสมดุลให้กับฮอร์โมนของคุณ โดยการเจาะลึกถึงระดับฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น ฮอร์โมนเพศ โกรทฮอร์โมน ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนไทรอยด์  และ ค่าอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อฮอร์โมนของคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับสมดุลฮอร์โมนอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเตรียมตัว: กรุณาเข้ารับการเจาะเลือดวันที่ 21 หลังจากการมีประจำเดือนวันแรก และกรุณางดน้ำงด อาหารก่อนการเจาะเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

โปรแกรมตรวจสุขภาพอื่น

shutterstock_540478930 copy.jpg

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น

ตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นด้วยเครื่อง Oligoscan เป็นการตรวจเพื่อ ประเมินระดับแร่ธาตุ และปริมาณโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย   อันอาจเป็นผลให้เกิดอาการเพลีย เหนื่อยง่าย ลดน้ำหนักยาก มีฮอร์โมนผิดปกติ มีอาการแขนขาชา คลื่นไส้ ปวดท้องหรืออาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

bottom of page