top of page

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อ

ล้างสารพิษและปรับสมดุลระบบย่อยอาหาร

shutterstock_597555836 copy.jpg

คุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการเหล่านี้หรือไม่

  • อ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย

  • มีกลิ่นตัว

  • มีอาการท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อ

  • มีอาการปวดตามร่างกายเรื้อรังแบบหาสาเหตุไม่ได้

  • มีอาการผิดปกติทางผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผื่นคันหรือสิวเรื้อรัังที่หาสาเหตุไม่ได้

 

อาการเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณอาจกำลังมีปัญหาสารพิษสะสมในร่างกายหรืออาจมีภาวะ ลำไส้ไม่สมดุล

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้จะช่วยเจาะลึกเพื่อตรวจระดับสารพิษที่สะสมในร่างกายรวมถึงดูสุขภาพลำไส้ อันเป็นปราการด่านแรกๆ ที่สัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม โดยโปรแกรมนี้จะเริ่มจากการตรวจดูสารพิษโลหะ หนักในร่างกายด้วยการใช้เครื่อง Oligoscan ซึ่งมีคุณสมบัติในการตรวจเพื่อประเมินแร่ธาตุและโลหะหนัก ในร่างกาย โดยเครื่องจะสแกนลงบน 5 จุดบนฝ่ามือ การตรวจด้วยเครื่อง Oligoscan นอกจากจะแม่นยำ แล้วการตรวจชนิดนี้มีข้อดีคือผู้เข้ารับบริการจะทราบผลทันทีโดยไม่ต้องรอ เป็นระยะเวลานานและไม่เจ็บตัว  นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังได้รวมการตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะที่สามารถบ่งชี้ระดับสารพิษ ในร่างกาย กระบวนการการขับสารพิษในร่างกาย และ เจาะลึกถึงสมดุลของลำไส้ของคุณเพื่อดูว่ามีแบคทีเรียที่ไม่ดีหรือเชื้อรา เยอะเกินไปหรือไม่

 

โปรแกรมการตรวจที่รวมในแพ็คเกจ: 2 รายการประกอบด้วย การตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Organic Test) และ การตรวจ Oligoscan

การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับการรักษาไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการตรวจ Oligoscan สำหรับการตรวจ Urine Organic Test ผู้เข้ารับบริการควรงดน้ำงดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันเป็นระยะเวลา อย่างน้อย 8 ชั่วโมง

shutterstock_540478930 copy.jpg

โปรแกรมตรวจสุขภาพอื่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เบื้องต้น

ตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นด้วยเครื่อง Oligoscan เป็นการตรวจเพื่อ ประเมินระดับแร่ธาตุ และปริมาณโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย   อันอาจเป็นผลให้เกิดอาการเพลีย เหนื่อยง่าย ลดน้ำหนักยาก มีฮอร์โมนผิดปกติ มีอาการแขนขาชา คลื่นไส้ ปวดท้องหรืออาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

bottom of page